Στιγμές από τη ζωή των Συρναίων :25η Μαρτίου 1973
25η Μαρτίου (1972)
25η Μαρτίου 1973 Β
25η Μαρτίου (1973) 
25η Μαρτίου 1973 Γ
25η Μαρτίου (1983)

25η Μαρτίου 1973 Β
25η Μαρτίου (1983) 

Δημοτικό Σχολείο 1972
Δημοτικό Σχολείο (1972)


Ευαγγελισμός (1983)
Εκδήλωση βράβευσης προέδρων 22-08-2010 Β
Εκδήλωση τιμής διατελεσάντων προέδρων συλλόγου (22.08.2010)
Εκδήλωση βράβευσης προέδρων 22-08-2010 Γ       Εκδήλωση τιμής 
διατελεσάντων προέδρων
συλλόγου (22.08.2010)


Εκδήλωση τιμής 
διατελεσάντων προέδρων
συλλόγου (22.08.2010)


Ηγούμενος Γενάδιος - παπά Χρήστος, Ευαγγελισμός 1985
Ηγούμενος Γενάδιος - 
παπά Χρήστος,
Ευαγγελισμός (1985)
Κοπή Βασιλόπιτας 2010
Κοπή βασιλόπιτας (2010)
Κοπή Βασιλόπιτας 2010 Β
Κοπή βασιλόπιτας (2010)

Κοπή Βασιλόπιτας 1998
Κοπή βασιλόπιτας (1998)
Παναγία 2009
Παναγία (2009)      
Παναγία 2009 Β
Παναγία (2009)
Παναγία 2009 Γ
Παναγία (2009)
Πανηγύρι 2008
Πανηγύρι (2008)
Πανηγύρι 2010
Πανηγύρι (2010)
Πανηγύρι 2010 Β
Πανηγύρι (2010)
Προφήτης Ηλίας 2009
Προφήτης Ηλίας (2009)


Συναυλία Αύγουστος 2008
Συναυλία ''Παιδιά από την Πάτρα'' (Αύγουστος 2008)
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη (21.08.2011)

Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011 B
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη        (21.08.2011)

Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011 Γ
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη (21.08.2011)

Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011 Δ
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη (21.08.2011)

Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011 Ε
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη (21.08.2011)

Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη 21-08-2011 ΣΤ
Συναυλία Μίκη Θεοδωράκη (21.08.2011)

Κοπή βασιλόπιτας (2012)

Θεατρική παράσταση (2012)
Κοπή βασιλόπιτας (2012)

Θεατρική παράσταση (2012)
Κοπή βασιλόπιτας (2012)

Θεατρική παράσταση (2012)

            Πανηγύρι (2012)                     Πανηγύρι (2012)                    Πανηγύρι (2012)    

      
                
      Παναγία στο Βιδώνι (2012)      Παναγία στο Βιδώνι (2012)   Παναγία στο Βιδώνι (2012)

                 
      Τουρνουά ποδοσφαίρου          Τουρνουά ποδοσφαίρου          Ετήσιος χορός συλλόγου 
     (1988)                                    (1988)                                   στην Αθήνα (αρχές '90)

                   
       Εγκαίνια πλατείας στα            Αγώνες δρόμου (1988)             25η Μαρτίου (1971)
      ''Αλεξέικα'' (1998)


                  
       Εκδήλωση τιμής και μνήμης    Εκδήλωση τιμής και μνήμης   Εκδήλωση τιμής και μνήμης
      μοναχών, Θεόκτιστου και       μοναχών, Θεόκτιστου και       μοναχών, Θεόκτιστου και
      Γεννάδιου (18.08.2013)          Γεννάδιου (18.08.2013)          Γεννάδιου (18.08.2013)
        
       
                   
      Εκδήλωση τιμής και μνήμης    Εκδήλωση τιμής και μνήμης    Εκδήλωση τιμής και μνήμης
      μοναχών, Θεόκτιστου και        μοναχών, Θεόκτιστου και       μοναχών, Θεόκτιστου και
     Γεννάδιου (18.08.2013)           Γεννάδιου (18.08.2013)          Γεννάδιου (18.08.2013)

     
                                      
    Εκδήλωση τιμής και μνήμης         Εκδήλωση τιμής και μνήμης   Εκδήλωση τιμής και μνήμης
    μοναχών, Θεόκτιστου και             μοναχών, Θεόκτιστου και      μοναχών, Θεόκτιστου και
    Γεννάδιου (18.08.2013)                Γεννάδιου (18.08.2013)         Γεννάδιου (18.08.2013)

    
                   
    Εκδήλωση τιμής και μνήμης     Εκδήλωση τιμής και μνήμης       Εκδήλωση τιμής και μνήμης
    μοναχών, Θεόκτιστου και         μοναχών, Θεόκτιστου και          μοναχών, Θεόκτιστου και
    Γεννάδιου (18.08.2013)            Γεννάδιου (18.08.2013)             Γεννάδιου (18.08.2013)

     
                    
    Εκδήλωση τιμής και μνήμης     Εκδήλωση τιμής και μνήμης        Σχολικοί αγώνες (1965)
    μοναχών, Θεόκτιστου και        μοναχών, Θεόκτιστου και
    Γεννάδιου (18.08.2013)           Γεννάδιου (18.08.2013)